Jaloersheid is het centrale thema van deze analyses van literatuur, theater en film. Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de hypotheses van de Frans-Amerikaanse menswetenschapper René Girard (1923 – 2015) die ik in een kort essay vooraf voorstel.

De essays worden aangevuld door korte stukjes (➠ Notities en knipsels) die in de verf willen zetten dat kunstenaars eigenlijk onze eigen relaties en de realiteit van elke dag bloot leggen.

Hartelijke groet
Joost Dancet

Essays over identiteit, nabootsing en geweld

Vooraf

Nabootsende begeerte & geweld: de hypotheses van René Girard
Lezen ➠

Aandachtige lezingen van …

Gedichten
 • Benno Barnard, ‘Ode aan Joy’
  Een vrijpostige ode aan de vrouw waarmee je al jaren getrouwd bent 
  Lezen 
 • Ivo van Strijtem, ‘Leeuwenkuil’
  Een toevallig weerzien met een jongen die op school gepest werd 
  Lezen ➠
 • Charles Baudelaire vertaald door Menno Wigman, ‘De uilen’
  Over de wens een andere mens te zijn 
  Lezen ➠
 • Charles Baudelaire vertaald door Menno Wigman, ‘De vernietiging’  
  Waarin de dichter zijn liefde voor mooie vrouwen fileert
  Lezen ➠
 • Luuk Gruwez, ‘Marie, Anne et Catin’
  Over jaloersheid
  Lezen ➠
Bijbelverhaal
 • ‘Daniël in de leeuwenkuil’ – een Girardiaanse lezing  
  Een eeuwenoude pestgeschiedenis onder politici
  Lezen ➠
Romans
 • ‘The Great Gatsby’ – een hoogst ironisch, Bijbels-moralistisch verhaal over de wondere wereld van lust en liefde
  De liefde en passie van de schatrijke Jay Gatsby voor zijn ondertussen getrouwde jeugdliefde 
  Lezen ➠
 • Gatsby en de furieuze politieman – roman- en filmfragment
  De glimmende automobiel van diezelfde Gatsby
  Lezen ➠
 • De groenzijden sigarenkoker van Emma Bovary
  Het geheime koesteren van een gevonden voorwerp
  Lezen ➠
 • Obsessief verliefd
  Wanneer je ouders, je school en je leerkrachten tekortschieten
  Over ‘De gelukzalige jaren van tucht’ van Fleur Jaeggy

  Lezen ➠
Films
 • ‘The Birds’ van A. Hitchcock – meer dan een superieure thriller? 
  Een bedreigd pittig blondje in ‘The Birds’ van Alfred Hitchcock
  Lezen ➠
 • ‘Basic Instinct’ – ontspoorde imitatiedrift 
  Moordlustige blondines in ‘Basic Instinct’ van Paul Verhoeven
  Lezen ➠
Toneel
 • Het eerste bedrijf van Vondels ‘Lucifer’ – de wortels van het kwaad 
  De plotse verliefdheid van een engel voor Eva, de allereerste vrouw
  Lezen ➠
 • Sophocles, ‘Oedipus Rex’ – gisteren held, vandaag zondebok 
  De zoektocht van een koning om een pandemie het hoofd te bieden in het oude Griekenland 
  Lezen ➠
 • W. Shakespeare, ‘As You Like It’ – jonge meisjes op zoek naar ware liefde in een verdorven wereld
  Verliefdheid en begeerte in een komische setting
  Lezen ➠

© kopafbeelding website: Wiame Haddad, In absentia – eigen foto Watou 2019