Jaloezie is het centrale thema van deze verzameling analyses van literatuur, theater en film (➠ Essays over identiteit, nabootsing en geweld). Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de hypotheses van de Frans-Amerikaanse menswetenschapper René Girard (1923 – 2015) die ik in een kort essay vooraf voorstel: Nabootsende begeerte & geweld.

De essays worden aangevuld door korte en langere tekstfragmenten en commentaren over identiteit en nabootsing, jaloezie en geweld (➠ Notities en knipsels). In het eerste stukje hoor en lees je waar de titel van deze website vandaan komt: Doen wat je zelf wil.

Hartelijke groet
Joost Dancet

© kopafbeelding website: Wiame Haddad, In absentia – eigen foto Watou 2019