Essays over identiteit, nabootsing en geweld

Inhoudsopgave

Aandachtige lezingen van …

Gedichten
 • Benno Barnard, ‘Ode aan Joy’
  Een vrijpostige ode aan de vrouw waarmee je al jaren getrouwd bent 
  Lezen 
 • Ivo van Strijtem, ‘Leeuwenkuil’
  Een toevallig weerzien met een jongen die op school gepest werd 
  Lezen ➠
 • Charles Baudelaire vertaald door Menno Wigman, ‘De uilen’
  Over de wens een andere mens te zijn 
  Lezen ➠
 • Charles Baudelaire vertaald door Menno Wigman, ‘De vernietiging’  
  Waarin de dichter zijn liefde voor mooie vrouwen fileert
  Lezen ➠
Bijbelverhaal
 • ‘Daniël in de leeuwenkuil’ – een Girardiaanse lezing  
  Een eeuwenoude pestgeschiedenis onder politici
  Lezen ➠
Romans
 • ‘The Great Gatsby’ – een hoogst ironisch, Bijbels-moralistisch verhaal over de wondere wereld van lust en liefde
  De liefde en passie van de schatrijke Jay Gatsby voor zijn ondertussen getrouwde jeugdliefde 
  Lezen ➠
 • Gatsby en de furieuze politieman – roman- en filmfragment
  De glimmende automobiel van diezelfde Gatsby
  Lezen ➠
 • De groenzijden sigarenkoker van Emma Bovary
  Het geheime koesteren van een gevonden voorwerp
  Lezen ➠
 • Obsessief verliefd
  Wanneer ouders, school en leerkrachten tekortschieten
  Over ‘De gelukzalige jaren van tucht’ van Fleur Jaeggy

  Lezen ➠
Films
 • ‘The Birds’ van A. Hitchcock – meer dan een superieure thriller? 
  Een bedreigd pittig blondje in ‘The Birds’ van Alfred Hitchcock
  Lezen ➠
 • ‘Basic Instinct’ – ontspoorde imitatiedrift 
  Moordlustige blondines in ‘Basic Instinct’ van Paul Verhoeven
  Lezen ➠
Toneel
 • Het eerste bedrijf van Vondels ‘Lucifer’ – de wortels van het kwaad 
  De plotse verliefdheid van een engel voor Eva, de allereerste vrouw
  Lezen ➠
 • Sophocles, ‘Oedipus Rex’ – gisteren held, vandaag zondebok 
  De zoektocht van een koning om een pandemie het hoofd te bieden in het oude Griekenland 
  Lezen ➠
 • W. Shakespeare, ‘As You Like It’ – jonge meisjes op zoek naar ware liefde in een verdorven wereld
  Verliefdheid en begeerte in een komische setting
  Lezen ➠
eigen foto Watou 2017 – © kunstwerk: Arianna Palazzi