Gebruiksvoorwaarden & privacy

Gebruik van de website doenwatjezelfwil.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Doen wat je zelf wil (Dwjzw) zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen  wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dwjzw garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Dwjzw wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website Dwjzw staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Dwjzw niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Dwjzw .

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Cookies

Bij het bezoeken van deze website kunnen er cookies worden geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van de gebruiker worden gezet. De cookies op deze website gebruiken geen persoonlijke gegevens. De cookies die deze website gebruikt, zijn deze van het WordPress-programma waarmee deze website is gemaakt. Voor alle info: https://automattic.com/cookies/.

Hoe kan je die cookies uitschakelen?

Je kan de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal de website in dat geval niet optimaal werken. Je vindt hier hoe je dat doet voor verschillende browsers:

Bescherming van persoonsgegevens

Dwjzw hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

Alle informatie is daarom op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden en privacyregels, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden gewijzigd is.

U vindt de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden & privacyregels op deze pagina.