René Girard

Jaloersheid is het centrale thema van mijn Doen wat je zelf wil-essays. Je kan deze besprekingen van gedichten, verhalen en romans, films en toneelstukken lezen via het menu bovenaan.

Ik maak daarbij dankbaar gebruik van de inzichten van de Frans-Amerikaanse menswetenschapper René Girard (1923 – 2015) die ik in een apart essay kort voorstel:

Nabootsende begeerte & geweld: de hypotheses van René Girard
Lezen ➠

René Girard, 1981 © Chuck Painter/Stanford News Service