Respectvol omgaan met je tegenstander

Respectvol omgaan met je tegenstander, met iemand die het niet eens is met jou, kan dat in het dagelijks leven? Kan dat in de politiek? Alexia Bertrand (Open VLD) vindt van wel en haalt in een interview in De Morgen een prachtig voorbeeld aan uit oktober 2008. In volle verkiezingsstrijd tussen de republikein John McCain en de democraat Barack Obama voor het Amerikaanse presidentschap, gebeurde er toen, minder dan een maand voor de verkiezingen, inderdaad iets merkwaardigs.

“Herinnert u zich nog de Amerikaanse presidentscampagne tussen John McCain en Barack Obama, in 2008? Op een grote campagnerally sprak een vrouw McCain aan: ‘Ik kan Obama niet vertrouwen, hij is een Arabier.’ Waarop McCain antwoordt: ‘Nee mevrouw, hij is een fatsoenlijke burger. We hebben gewoon een andere mening over een aantal fundamentele dingen.’”

Alexia Bertrand in De Morgen, 16 maart 2024