Sophocles, ‘Oedipus Rex’ – close reading van het begin van het toneelstuk

© Nederlandse vertaling door Evert Straat, 1961.
spelling van de namen van de personages: Oedipus, Iocaste, Laius, Creon, Tiresias

1

Proloog

Oedipus komt welwillend zelf het volk tegemoet. Hij wil hen absoluut overtuigen dat hij meeleeft met zijn lijdende volk.

→ Er is een groot verschil tussen het volk en een machthebber. In tijden van crisis  probeert deze machthebber dat ongedaan te maken. Hij is één van hen. Is dat een goede strategie?

2

De priester benadrukt hoe massaal het volk aanwezig is. Hij beschrijft de rampzalige gevolgen van de pest voor de stad.

Het volk rekent erop dat Oedipus het tij kan keren, net zoals hij dat tevoren deed toen ze bedreigd werden door de Sphinx, ‘Het Zingend Monster’. 

→ Het is duidelijk dat van koningen wordt verwacht dat ze rampen weten op te lossen. 

3

Oedipus wil het volk nogmaals overtuigen dat hij met hen meeleeft.

→ Een moeilijke opdracht als je rijk en machtig bent en afgezonderd leeft.

Oedipus zegt dat hij meer lijdt dan elke aparte bewoner van zijn land, hij rouwt voor het ganse land. En hij toont krachtdadig leiderschap: hij heeft zijn zwager Creon naar het Pythische orakel gestuurd om raad te vragen aan een priester/ziener van de god Phoibos Apollo.

4

Daar is Creon al terug. Zowel Oedipus en de priester (het volk) zijn vol verwachting. 

→ Zijn ze te hoopvol? Te enthousiast?

5

Creon wil Oedipus privé spreken, maar die wil dat niet – hij heeft immers niets te verbergen. 

→ Creon is bang dat wat hij te zeggen heeft, beter niet gehoord wordt door het volk en de priesters. Oedipus maakt hier een cruciale fout door Creon niet onder vier ogen te spreken – maar geheel in de lijn van zijn optreden tot nu.

Het orakel maakt duidelijk dat de pest veroorzaakt wordt door de onopgeloste moord op de vorige koning. De dader(s) moeten worden verbannen.

→ Orakels zijn boodschappen van de goden. In dit geval Apollo. Er is misschien wel meer tussen hemel en aarde dan wij vermoeden (1) maar laten we toch even veronderstellen dat die goden niet bestaan. Dan is dit orakel minstens een bijzonder slimme zet van de slimme zet van deze zieneres. Waarom?

Het volk/Oedipus kan wat gezegd wordt makkelijk aanvaarden. Koningen zijn er om rampen op te lossen voor hun volk, een onopgehelderde moord op een koning kan waarschijnlijk ook wel een groot onheil veroorzaken. Meer nog, het is “een oud, onbewijsbaar misdrijf”. Het zal dus een hele tijd duren vooraleer die dader of daders ook effectief gevonden worden. Vinden ze de dader(s) niet, en de pest blijft voortduren, dan ligt de schuld bij het volk dat de moord op Laius niet kan wreken, het orakel heeft dus gelijk. Vinden ze die wel  en de pandemie blijft aanhouden, dan zal een nieuw (nog straffer?) orakel moeten worden bedacht. Is de pandemie over vooraleer de moord is opgehelderd, ook geen probleem, toch? Dan kan die ziener de inspanning loven die het volk heeft ondernomen om de goden gunstig te stemmen.

(1) ‘There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.’ Shakespeare, Hamlet.

6

Belangrijk is dat er een getuige was. Hij zei dat de koning niet door één iemand werd vermoord, maar door een groep. Normaal gezien had die moord onmiddellijk moeten worden gewroken, maar toen teisterde een nieuwe ramp de stad – het Zingend Monster.

Een ander belangrijk motief om de moord op te helderen is ook dat Oedipus nu vreest ook zelf het slachtoffer te kunnen worden.

→ Oedipus ontlokt deze antwoorden via allerlei vragen aan Creon – Oedipus denkt vrij logisch, eigenlijk gewoon zoals … een politie-inspecteur vandaag!

7

Eerste koorlied

Alle goden worden door het koor gesommeerd om Thebe te helpen. 

→ Je weet maar nooit dat er een andere god dan Apollo (die het orakel gaf) het volk zou kunnen helpen – zo iets.

8

Eerste akte

Oedipus decreteert dat getuigen van de moord vrijuit kunnen spreken zonder vrees voor represailles. Maar wie iets weet en niet spreekt wordt met de dood bedreigd!

→ Dramatische ironie – hij legt zo langzaam aan een strop om zijn eigen nek. Hij doet dat op een zeer logische manier. Wat hij niet beseft en wij in de 21ste eeuw (hopelijk) wel is dat een pestepidemie absoluut niet kan worden veroorzaakt door een moord – ook niet de moord op de koning. 

(Toch lijkt de manier waarop ‘het volk’ vandaag bijvoorbeeld reageert op hoe de overheid de onbeheersbare corona-pandemie probeert aan te pakken veel overeenkomsten te vertonen met hoe het volk EN Oedipus toen dacht  … Het lijkt er soms op dat ‘het volk’ denkt dat de overheid, de virologen … net de corona-pandemie of de chaos hebben veroorzaakt of verergeren … Zij worden net als Oedipus de kop van jut, de zondebok. Maar in tegenstelling tot Oedipus willen zij die rol van zondebok niet op zich nemen – maar of dat helpt om een eventuele ‘heksenjacht’ te verhinderen?)

9

Omdat het orakel niet zegt wie ze moeten zoeken, wordt een tweede wijze geraadpleegd. Tiresias, een blinde ziener. 

→ Belangrijk om te onthouden, is die handicap.

10

Oedipus prijst Tiresias de hemel in en geeft hem op die manier een verpletterende verantwoordelijkheid. Tiresias moet de oplossing bieden.

11

(Het twistgesprek tussen Tiresias en Oedipus verder lezen: Nederlandse vertaling door Evert Straat, pp. 460 – 463)

Tiresias weigert de rol te spelen die hem door Oedipus wordt opgedrongen: bekend maken wie de moordenaars zijn van Laius en zo het land redden van de pest. Er ontstaat een bijzonder hevige twist. Hij wil absoluut niet … Hij moet echter van Oedipus. Ten einde raad beschuldigt Oedipus Tiresias zelfs van de moord of van medeplichtigheid.

Net daardoor doet Tiresias precies hetzelfde! Meer nog, hij beroept zich op de (heilige) waarheid. Hij haalt werkelijk alles uit de kast! Dat moet ook want hij moet de machtigste van het land beschuldigen. Slaagt hij er niet in, dan wordt dit zijn (figuurlijke of letterlijke) dood!

Maar heeft Tiresias ook gelijk? Is Oedipus de moordenaar? Hoe komt het dat hij dat zo zeker is? Als hij waarlijk de goddelijke zienersgave heeft, kunnen en mogen wij daar niet aan twijfelen. Dat getuigt van overmoed, het beter willen weten. De Grieken noemden het hybris. Net dát doet Oedipus!

Maar wat als wij eeuwen later, even overmoedig én erg oneerbiedig wat Tiresias verkondigt proberen rationeel te verklaren? Kunnen wij ook bewijzen dat een intelligente, oude, blinde man dit gewoon kan weten zonder goddelijke magie? Maar daarvoor moeten we de hele voorgeschiedenis kennen, natuurlijk.

Lees verder